Orthodontische praktijk Velp

Algemene informatie

Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Bij onze kennismaking verzamelen wij daarom de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

 

Openingstijden

Voor behandeling op maandag, dinsdag en donderdag is de praktijk geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 

Bereikbaarheid / toegankelijkheid

De orthodontistpraktijk is telefonisch bereikbaar onder nummer: 026-3622849 Tijdens werktijd wordt u dan geholpen door de balieassistente. Buiten werktijd en in het weekend staat het antwoordapparaat aan voor de avond- of weekenddienst.

 

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

 

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.30 en 12.00 uur, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat het noodnummer

 

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

 

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

 

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

  

Betalingsvoorwaarden

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics
Contactgegevens Infomedics: 
Servicedesk Debiteuren
Telefoonnummer: 036-2031900 
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Kopie factuur opvragen
Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via de website van infomedics, www.infomedics.nl en dan gaat u naar "veelgestelde vragen".


Meningsverschil
Indien U een meningsverschil heeft met uw orthodonist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat U dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt U zich richten tot de klachtenregeling van de NMT (Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde).