Kosten en tarieven

Kostenschatting

Het is niet mogelijk om vooraf de precieze kosten voor een beugelbehandeling in het schatten. Dit hangt van veel factoren af en is voor elke patiënt anders. Een gemiddelde behandeling kost vaak €2500-€3500, maar kan afhankelijk van de benodigde behandeling hoger of lager uitvallen.

De orthodontist kan vaak na het eerste consult een globale inschatting maken van de kosten. Na het documentatieonderzoek is het vaak pas mogelijk om een nauwkeuriger indicatie te geven. Na dit onderzoek werken wij daarom voor iedere patiënt een gedetailleerd overzicht van de geschatte kosten uit. Dit overzicht wordt door de orthodontist met je besproken tijdens de behandelplanbespreking en krijg je dan ook mee naar huis.

Tarieven

De begroting is samengesteld uit vaste tarieven voor de verschillende onderdelen van de behandeling. Elk jaar worden de tarieven voor behandelingen in de mondzorg opnieuw vastgesteld. Ook voor de orthodontie is voor elke afspraak en handeling landelijk vastgesteld welke tarieven hiervoor moeten worden gehanteerd. Hieronder vind je een link naar de lijst met tarieven van de NZA, die gelden voor 2024.

Het is goed om te weten dat beugelbehandelingen in Nederland een kwalitatief hoog niveau hebben, maar in de meeste andere landen in Europa voor veel hogere kosten worden aangeboden dan in ons land.

Orthodontie wordt sinds 1995 niet meer vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Daarom is het vaak verstandig om u hiervoor aanvullend te verzekeren. Ga na wat uw zorgverzekeraar vergoed voor orthodontische behandelingen in de aanvullende verzekering. Lees onderstaand meer informatie over vergoedingen van een orthodontische behandeling.

Kosten van een beugelbehandeling

Vergoeding

Vergoeding vanuit aanvullende verzekering

Orthodontie wordt niet vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Als je jonger bent dan 18 en je (een deel) van je beugelbehandeling vergoed wil krijgen, zal je daarom een aanvullende verzekering voor orthodontische zorg moeten afsluiten. Voor volwassenen zijn er maar enkele zorgverzekeraars die een beugelbehandeling vergoeden in een aanvullend pakket.

Het uitzoeken van een aanvullende verzekering kan een hele opgave zijn. Veel zorgverzekeraars hebben meerdere opties voor aanvullende pakketten voor orthodontische zorg. Tussen de zorgverzekeraars zitten vaak verschillen in wat ze aanbieden. Zo hanteren meerdere verzekeraars een wachttijd van een jaar na afsluiten van een aanvullend pakket, voordat ze een vergoeding uitkeren voor een beugelbehandeling. Sommige aanbieders hebben een maximumbedrag dat ze vergoeden onafhankelijk van hoelang de behandeling duurt. Andere verzekeraars stellen een jaarlijks maximum in of vergoeden bijvoorbeeld per declaratie een bepaald deel.

Vergelijk zorgverzekeraars

Door al die verschillen kan het heel lastig zijn om een goed overzicht te krijgen van de opties. Het kan heel lastig zijn om te beslissen welke zorgverzekeraar voor jou het beste pakket aanbiedt op het gebied van mondzorg. Om hier een beter overzicht van te krijgen zijn er verschillende websites die dit alles vergelijken. Onder andere kun je kijken op vergelijkmondzorg.nl of op zorgwijzer.nl.

Vergoeding vanuit basis verzekering

Alleen in zeer zeldzame gevallen zoals een schisis (hazenlip) of andere ernstige ontwikkelingsproblemen kan orthodontie soms worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het betreft in dit soort gevallen behandelingen met een medische indicatie. Er zijn hier strenge richtlijnen voor vastgesteld. Als er sprake is van een medische indicatie zal altijd een aanvraag gedaan moeten worden bij de zorgverzekeraar. De orthodontist moet deze aanvraag doen en zal dit met je bespreken als dit aan de orde is.

Indien je bijstandsgerechtigd bent, kan het zijn dat de gemeente, waarin je woonachtig bent, een extra regeling heeft voor een beugelbehandelingen.

Facturatie

Facturatie via Infomedics

Onze gehele facturatie en betalingsverkeer hebben wij overgedragen aan Infomedics. Jij of je ouders/begeleiders ontvangen betalingsverzoeken daarom via Infomedics. Deze keuze hebben we gemaakt, omdat wij liever met onze volle aandacht met jouw beugelbehandeling bezig willen zijn.

Infomedics is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beheren en verwerken van declaraties en betalingen voor zorgpraktijken. Zij hebben contact met je zorgverzekeraar. Ze zullen bij hen de facturen declareren die binnen de voor jou vastgestelde vergoeding voor beugelbehandeling vallen. Is de factuur maar ten dele of niet door Infomedics te declareren bij je zorgverzekeraar, dan zullen ze jou een factuur sturen.

Op de website van Infomedics kun je inloggen om een overzicht te zien van de gedeclareerde en door jou betaalde facturen. Ook is Infomedics bereikbaar per email of telefoon. Heb je vragen over de voor jou vastgestelde vergoeding of hoeveel daarvan is uitgekeerd voor je behandeling, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Op de facturen zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics van toepassing. Voor meer informatie kun je kijken op infomedics.nl of contact opnemen met je zorgverzekeraar.