Deze website is niet bedoeld voor diagnose

Ortho Velp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De websites waarnaar Ortho Velp verwijst worden regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid van informatie. Toch kan Ortho Velp nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.