Orthodontische praktijk Velp

Tarieven

Nieuwe orthodontietarieven vanaf 01-01-2020 conform TB/CU-7137-01 (zie www.nza.nl)

Onderstaande ziet u de Orthodontie tarieven (Klasse A) die gelden vanaf 01-01-2020. In enkele situaties zoals bij (ernstige) aangeboren afwijkingen zijn er mogelijk andere tarieven van toepassing uw orthodontist of behandelend specialist zal u hier meer over vertellen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld Schisis behandelingen.

De vergoedingen van beugels voor kinderen en volwassenen verschilt heel veel per verzekeraar, om meer te weten te komen over de vergoeding van orthodontie kijkt u op de pagina orthodontie vergoedingen.

CODE OMSCHRIJVING TARIEF

I Consultatie en diagnostiek
F121A Eerste consult € 22,16
F122A Herhaalconsult € 22,16
F123A Controlebezoek € 13,88
F124A Second opinion € 104,95
F125A * Maken gebitsmodellen € 16,99
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 61,33
F127A “Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).” € 137,48
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 104,95
F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up € 47,66
F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 16,99
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 61,33
II Röntgenonderzoek
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm) € 16,33
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 16,33
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 29,84
F156A Beoordeling orthopantomogram € 17,49
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 18,69
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 52,18
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 18,69
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 52,18
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 139,94
F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 58,31
III Behandeling
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 114,59
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 119,85
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 138,21
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 147,24
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 348,36
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 566,68
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 549,94
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 429,22
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 564,15
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 95,44
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 29,01
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 29,01
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 29,01
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 29,01
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 33,15
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 41,44
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 41,44
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 49,73
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 62,16
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 29,01
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 29,01
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 33,15
F533A Nacontrole beugel categorie 6,9 € 41,44
IV Diversen
F401A * Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 123,12
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 121,84
F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 119,85
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 26,24
F721A Trekken tand of kies € 43,73
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 82,10
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie € 13,07
F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 t/m 4 vanwege slijtage kostprijs
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 28,80
F812A * Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur € 37,96
F813A * Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak € 37,96
F814A * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 37,96
F815A Verwijderen spalk, per element € 5,83
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2.357,19
V Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening
F900A Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13,28
F901A Onderlinge dienstverlening Maximum


Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De NMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.


PRIVACYREGELING EN GEHEIMHOUDING
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder
toestemming van de patiënt, tenzij dit informatie betreft voor een specialist,
tandarts of huisarts die deze informatie nodig heeft voor medisch onderzoek.